WireScore Logotype

WiredScore

Vi lever i en värld beroende av digitala tjänster och det är därför viktigt att byggnaderna vi vistas i är digitalt uppkopplade. Att använda WiredScore som sitt certifieringssystem för fastigheters connectivitet möjliggör för fastighetsägarna att förstå, förbättra, jämföra och marknadsföra byggnadernas digitala infrastruktur. Både befintliga fastigheter och fastigheter under uppförande och projektutveckling kan certifieras.
Connectify är Ackrediterad Professional Partner för WiredScore i Sverige.

Ökar hyresintäkterna

Internetåtkomst är en grundläggande del av det moderna livet. Hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler där det säkerställts att connectiviteten är god. En WiredScore certifierad fastighet garanterar en hög kvalitet på digital uppkoppling. En verklig fördel eftersom hyresgäster är beroende av inte bara en bra, utan en kvalitetssäkrad uppkoppling. WiredScore visar den digitala standarden i en fastighet, och ökar därför dess marknadsvärde.

Framtidssäkra dina tillgångar

Under certifieringsprocessen kommer vårt team att identifiera förbättringar för att underlätta framtidssäkring av din fastighet och minska risken för kostsamma ombyggnader. Väl certifierad kommer våra rapportverktyg att hålla dig uppdaterad med ny teknik och trender, så att du alltid ligger steget före.

Attrahera och behåll hyresgäster

En WiredScore certifiering får din fastighet att sticka ut från mängden och sätta ditt varumärke som en förebild inom tekniken. Väl certifierad kommer du att få tillgång till marknadsföringsmaterial som inkluderar en guide i flerkanalsmarknadsföring som hjälper dig att förmedla din digitala standard till både befintliga och potentiella hyresgäster.

Öka värde på investeringar

Din digitala infrastruktur är en integrerad del av din fastighet och har en stor påverkan på dess värde, både nu och i framtiden. Genom att säkerställa att din fastighet har förmåga att anpassa sig till nya teknologier, kan du säkra att dina investeringar skapar värde på lång sikt, och inte blir föråldrade i förtid.

WireScore Logotype

WiredScore

Vi lever i en värld beroende av digitala tjänster och det är därför viktigt att byggnaderna vi vistas i är digitalt uppkopplade. Att använda WiredScore som sitt certifieringssystem för fastigheters connectivitet möjliggör för fastighetsägarna att förstå, förbättra, jämföra och marknadsföra byggnadernas digitala infrastruktur. Både befintliga fastigheter och fastigheter under uppförande och projektutveckling kan certifieras.
Connectify är Ackrediterad Professional Partner för WiredScore i Sverige.

Ökar hyresintäkterna

Internetåtkomst är en grundläggande del av det moderna livet. Hyresgäster är beredda att betala mer för lokaler där det säkerställts att connectiviteten är god. En WiredScore certifierad fastighet garanterar en hög kvalitet på digital uppkoppling. En verklig fördel eftersom hyresgäster är beroende av inte bara en bra, utan en kvalitetssäkrad uppkoppling. WiredScore visar den digitala standarden i en fastighet, och ökar därför dess marknadsvärde.

Framtidssäkra dina tillgångar

Under certifieringsprocessen kommer vårt team att identifiera förbättringar för att underlätta framtidssäkring av din fastighet och minska risken för kostsamma ombyggnader. Väl certifierad kommer våra rapportverktyg att hålla dig uppdaterad med ny teknik och trender, så att du alltid ligger steget före.

Attrahera och behåll hyresgäster

En WiredScore certifiering får din fastighet att sticka ut från mängden och sätta ditt varumärke som en förebild inom tekniken. Väl certifierad kommer du att få tillgång till marknadsföringsmaterial som inkluderar en guide i flerkanalsmarknadsföring som hjälper dig att förmedla din digitala standard till både befintliga och potentiella hyresgäster.

Öka värde på investeringar

Din digitala infrastruktur är en integrerad del av din fastighet och har en stor påverkan på dess värde, både nu och i framtiden. Genom att säkerställa att din fastighet har förmåga att anpassa sig till nya teknologier, kan du säkra att dina investeringar skapar värde på lång sikt, och inte blir föråldrade i förtid.

Back,View.,Young,Busines

Mätmetoder och teknikområden

Robusthet: Hur robust och säker är din digitala infrastruktur? Finns det redundant back-up fiberanslutning och skydd mot skada och översvämning? Enkelt uttryckt, hur säkerställer du hyresgästernas tillgång på bredband?

Framtidssäkring: Har din digitala infrastruktur flexibiliteten och kapaciteten att hantera nya framtida teknologier? Kan dina hyresgäster lita på att deras fastighet är så framtidssäkrad som den kan vara?

Mobiltäckning: Finns det mobiltäckning överallt i byggnaden? Hur är det med parkeringen i källarplan? Är fastigheten 5G-ready, och om inte, vilka planer och strategier finns för detta?

Öppna nät: Finns det flera höghastighets bredbandsleverantörer (ISP) att välja bland? Fler val innebär en mer konkurrensutsatt prissättning, och ger hyresgästerna en potentiell back-up om en leverantörs tjänst går ner.

Användarupplevelse: Erbjuder fastigheten människorna en sömlös digital uppkoppling? Hur bra är Wi-Fi i allmänna ytor? Kommer videoströmmen att fortsätta i hissen upp till de översta våningarna?

Mätmetoder och teknikområden

Robusthet: Hur robust och säker är din digitala infrastruktur? Finns det redundant back-up fiberanslutning och skydd mot skada och översvämning? Enkelt uttryckt, hur säkerställer du hyresgästernas tillgång på bredband?

Framtidssäkring: Har din digitala infrastruktur flexibiliteten och kapaciteten att hantera nya framtida teknologier? Kan dina hyresgäster lita på att deras fastighet är så framtidssäkrad som den kan vara?

Mobiltäckning: Finns det mobiltäckning överallt i byggnaden? Hur är det med parkeringen i källarplan? Är fastigheten 5G-ready, och om inte, vilka planer och strategier finns för detta?

Öppna nät: Finns det flera höghastighets bredbandsleverantörer (ISP) att välja bland? Fler val innebär en mer konkurrensutsatt prissättning, och ger hyresgästerna en potentiell back-up om en leverantörs tjänst går ner.

Användarupplevelse: Erbjuder fastigheten människorna en sömlös digital uppkoppling? Hur bra är Wi-Fi i allmänna ytor? Kommer videoströmmen att fortsätta i hissen upp till de översta våningarna?

Certifieringsnivåer

WiredScore Under Certification

Platinum
WiredScore Platinum, den högsta certifieringsnivå, visar att fastigheten har exceptionellt hög kvalitetsstandard och robusthet för sina kabelsystem och trådlös kommunikation för Wifi och mobiltelefoni. För att uppnå Platinum, måste fastigheten uppfylla en fördefinierad nivå, eller högre, under certifieringsprocessen.

Gold
WiredScore Gold säkerställer att fastigheten har uppkopplingskapacitet för praktiskt taget alla hyresgäster. Alla fastigheter som uppnår WiredScore Gold är verkligen imponerande och har en bevisad förmåga att leverera på de digitala kraven från det moderna livet.

Silver
WiredScore Silver visar att fastigheten innehar affärskritiska lösningar för uppkoppling. Denna, den mest vanliga WiredScore certifieringsnivån, visar att byggnaden tillgodoser den stora majoriteten av hyresgästernas tekniska behov.

Certified
En WiredScore Certified fastighet visar att den har en tillfredsställande nivå på digital uppkoppling. För att uppnå WiredScore Certified, måste byggnaden tillgodose majoriteten av hyresgästernas tekniska krav.

WiredScore Under Certification

Under Certification
För en WiredScore Under Certification fastighet, pågår en certifieringsprocess och byggnaden har ännu inte tilldelats sin WiredScore certifiering.

Certifieringsnivåer


Platinum
WiredScore Platinum, den högsta certifieringsnivå, visar att fastigheten har exceptionellt hög kvalitetsstandard och robusthet för sina kabelsystem och trådlös kommunikation för Wifi och mobiltelefoni. För att uppnå Platinum, måste fastigheten uppfylla en fördefinierad nivå, eller högre, under certifieringsprocessen.


Gold
WiredScore Gold säkerställer att fastigheten har uppkopplingskapacitet för praktiskt taget alla hyresgäster. Alla fastigheter som uppnår WiredScore Gold är verkligen imponerande och har en bevisad förmåga att leverera på de digitala kraven från det moderna livet.


Silver

WiredScore Silver visar att fastigheten innehar affärskritiska lösningar för uppkoppling. Denna, den mest vanliga WiredScore certifieringsnivån, visar att byggnaden tillgodoser den stora majoriteten av hyresgästernas tekniska behov.


Certified

En WiredScore Certified fastighet visar att den har en tillfredsställande nivå på digital uppkoppling. För att uppnå WiredScore Certified, måste byggnaden tillgodose majoriteten av hyresgästernas tekniska krav.

WiredScore Under Certification
Under Certification

För en WiredScore Under Certification fastighet, pågår en certifieringsprocess och byggnaden har ännu inte tilldelats sin WiredScore certifiering.

Connectifys tjänster

Oavsett om din fastighet är i drift och har hyresgäster, eller är under uppförande, kommer Connectify att hjälpa dig att tillfullo förstå din fastighets digitala standard, förbättra den om det behövs, och marknadsföra den för nuvarande och kommande hyresgäster.

Connectivitet är affärskritiskt!

WiredScore visar att din fastighet har en digital infrastruktur som dagens företag är beroende av, och morgondagens kommer att efterfråga.

Genom att optimera utformning av infrastrukturen under planering- och byggfas, kan du undvika framtida renoveringskostnader, attrahera hyresgäster tidigt och förstärka din fastighets profil.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller på: wiredscore@connectifyab.se

  Connectifys tjänster

  Oavsett om din fastighet är i drift och har hyresgäster, eller är under uppförande, kommer Connectify att hjälpa dig att tillfullo förstå din fastighets digitala standard, förbättra den om det behövs, och marknadsföra den för nuvarande och kommande hyresgäster.

  Connectivitet är affärskritiskt!

  WiredScore visar att din fastighet har en digital infrastruktur som dagens företag är beroende av, och morgondagens kommer att efterfråga.

  Genom att optimera utformning av infrastrukturen under planering- och byggfas, kan du undvika framtida renoveringskostnader, attrahera hyresgäster tidigt och förstärka din fastighets profil.

  Vill du veta mer?

  Kontakta oss via kontaktformuläret nedan eller på: wiredscore@connectifyab.se