MOBILTÄCKNING I ALLA FASTIGHETER!

Människor förväntar sig felfri funktion med bra samtalskvalitet och hög datahastighet inomhus i sin Smartphone, men de flesta fastigheter är inte byggda med mobiltäckning i åtanke. Connectify är det moderna alternativet som löser en av vår tids stora utmaningar i kontorslokaler åt både hyresgäster, slutanvändare och aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.

Moderna fastigheter har med sin energieffektivitet svårt att släppa in mobiltäckningen från mobiloperatörernas nät på utsidan. Detta medför att man måste adressera problemet på insidan genom operatörsneutral och framtidssäker infrastruktur för dagens trådlösa uppkoppling och framtidens mobila digitaliseringstjänster med uppkopplade enheter och sensorer.

Eftersom det inte finns en Svensk Standard för hur inomhus mobiltäckning skall utformas, ställer det stora krav på att beställaren gör en korrekt kravspecifikation för en bra funktionalitet. Vår egenutvecklade och unika process säkerställer att alla intressenters önskemål tillgodoses på det mest kostnadseffektiva sättet. Genom att agera proaktivt adresseras både fastighetsägarens, hyresgästens och driftansvarigas nuvarande och framtida behov av säker infrastruktur.

Behovsanalys

Gemensam analys av behov och önskemål kring täcknings- och prestandakrav för olika ytor.

Läs mer…

Design

Projektering och design av en kostnadseffektiv teknisk lösning baserat på kundens behov och krav.

Läs mer…

Installation

Våra utvalda underentreprenörer installerar inomhusnätet (i fastigheten) enligt våra anvisningar.

Läs mer…

Operatörskontakt

Koordinering och förmedling av aktuella mobiloperatörsavtal samt teknisk accept.

Läs mer…

Test & Verifiering

Besiktning och prestandakontroll av anläggningens funktion genom mätning.

Läs mer…

Övriga tjänster

Strategier, upphandlingsunderlag, rådgivning, mätning, felsökning och felavhjälpning.

Läs mer…

Behovsanalys

Gemensam analys av behov och önskemål kring täcknings- och prestandakrav för olika ytor.

Läs mer…

Design

Projektering och design av en kostnadseffektiv teknisk lösning baserat på kundens behov och krav.

Läs mer…

Installation

Våra utvalda underentreprenörer installerar inomhusnätet (i fastigheten) enligt våra anvisningar.

Läs mer…

Operatörskontakt

Koordinering och förmedling av aktuella mobiloperatörsavtal samt teknisk accept.

Läs mer…

Test & Verifiering

Besiktning och prestandakontroll av anläggningens funktion genom mätning.

Läs mer…

Övriga tjänster

Strategier, upphandlingsunderlag, rådgivning, mätning, felsökning och felavhjälpning.

Läs mer…

Vi på Connectify har även en bred och lång erfarenhet inom konsulttjänster kopplat till telekombranschen, där vi erbjuder tjänster som Affärs- och leveransprojektledning, projektering av olika trådlösa nät samt föreläsningar mestadels kopplat till mobilnät och annan trådlös kommunikation. Vi jobbar med alla teknologier inom mobilnät 2G, 3G, 4G och 5G och har ett nära samarbete med samtliga svenska mobiloperatörer. Vidare erbjuder vi andra tjänster som rådgivning, design och mätningar inom både mobilnät, Wi-Fi, IoT och EMF.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp av en oberoende part som är experter på trådlös kommunikation!