Connectify AB

Hur blir du Connectify’d?

Vi som grundade Connectify har en lång erfarenhet av inomhuslösningar för mobiltelefoni och har genomfört många projekt i nära samarbeta med fastighetsbranschen och mobiloperatörerna. Vi har utvecklat en unik process för hur vi identifierar kundens verkliga behov och krav, samt hur vi når kundens mål på ett kostnadseffektivt sätt. Nedan beskriver vi kort de olika momenten i denna process. Beroende på kundens, projektets eller fastighetens förutsättningar anpassas de olika stegen för bästa resultat.

Connectify AB

Hur blir du Connectify’d?

Vi som grundade Connectify har en lång erfarenhet av inomhuslösningar för mobiltelefoni och har genomfört många projekt i nära samarbeta med fastighetsbranschen och mobiloperatörerna. Vi har utvecklat en unik process för hur vi identifierar kundens verkliga behov och krav, samt hur vi når kundens mål på ett kostnadseffektivt sätt. Nedan beskriver vi kort de olika momenten i denna process. Beroende på kundens, projektets eller fastighetens förutsättningar anpassas de olika stegen för bästa resultat.

Connectify AB

Behovsanalys

Det är viktigt att den investering man gör i infrastruktur för uppkoppling ger maximalt värde, men idag finns det ingen Svensk Standard som reglerar hur en operatörsneutral mobillösning skall utformas i en fastighet.

För att lösa våra kunders utmaningar jobbar vi efter en optimerad process där vi identifierar kundens behov och önskemål genom att diskutera olika framtida tjänster och funktionalitet i anläggningen.

Finns det ingen färdig strategi för uppkopplingsfrågor, eller en väl formulerad teknisk kravspecifikation, kan vi genom vår korta behovsanalys hitta nyckelfaktorerna som vi behöver för en design av en lösning som möter kraven för fastigheten. Vi kan även utföra en noggrannare förstudie som ger en samlad bild av framtida behov eller en komplett strategi för digitalisering i ett fastighetsbestånd.

Connectify AB

Behovsanalys

Det är viktigt att den investering man gör i infrastruktur för uppkoppling ger maximalt värde, men idag finns det ingen Svensk Standard som reglerar hur en operatörsneutral mobillösning skall utformas i en fastighet.

För att lösa våra kunders utmaningar jobbar vi efter en optimerad process där vi identifierar kundens behov och önskemål genom att diskutera olika framtida tjänster och funktionalitet i anläggningen.

Finns det ingen färdig strategi för uppkopplingsfrågor, eller en väl formulerad teknisk kravspecifikation, kan vi genom vår korta behovsanalys hitta nyckelfaktorerna som vi behöver för en design av en lösning som möter kraven för fastigheten. Vi kan även utföra en noggrannare förstudie som ger en samlad bild av framtida behov eller en komplett strategi för digitalisering i ett fastighetsbestånd.

Connectify AB

Design

Med ingångsvärden från behovsanalysen gör vi en projektering som resulterar i vilken typ av system och teknikplattform som är mest lämplig och kostnadseffektiv relaterat till krav och önskemål.

Detta inkluderar t.ex. att komma fram till om nätet ska vara SISO eller MIMO, systemval (2G, 3G, 4G, 5G), passivt eller aktivt, framtidssäkrat för kommande teknologier och frekvensband, eller förberett med inkopplingspunkter för fler operatörer och framtida system. Våra Multi Operator Combiners är alltid kundanpassade och uppgraderingsbara.

Därefter skapar vi en design i ett verktyg specifikt avsett för radiodesign (t.ex. iBwave), helt anpassat till behovet i de aktuella lokalerna. Dessa görs på kundens senaste ritningar, där vi lägger stor vikt vid att få en korrekt kvalitets- och signalnivå relaterat till behovet i respektive lokal enligt kravspecifikationen.

Vi väljer ut komponenter med hög prestanda och lång livslängd som uppfyller alla krav, för passiva DAS är de t.ex. alltid Low-PIM och placerade på PIM-säkrade platser.
Vår design är alltid flexibel och anpassningsbar när behov för ändringar uppstår.

Designen resulterar i tydliga och lättlästa installationsunderlag som utsedd installatör kan bygga systemet efter.

Connectify AB

Design

Med ingångsvärden från behovsanalysen gör vi en projektering som resulterar i vilken typ av system och teknikplattform som är mest lämplig och kostnadseffektiv relaterat till krav och önskemål.

Detta inkluderar t.ex. att komma fram till om nätet ska vara SISO eller MIMO, systemval (2G, 3G, 4G, 5G), passivt eller aktivt, framtidssäkrat för kommande teknologier och frekvensband, eller förberett med inkopplingspunkter för fler operatörer och framtida system. Våra Multi Operator Combiners är alltid kundanpassade och uppgraderingsbara.

Därefter skapar vi en design i ett verktyg specifikt avsett för radiodesign (t.ex. iBwave), helt anpassat till behovet i de aktuella lokalerna. Dessa görs på kundens senaste ritningar, där vi lägger stor vikt vid att få en korrekt kvalitets- och signalnivå relaterat till behovet i respektive lokal enligt kravspecifikationen.

Vi väljer ut komponenter med hög prestanda och lång livslängd som uppfyller alla krav, för passiva DAS är de t.ex. alltid Low-PIM och placerade på PIM-säkrade platser.
Vår design är alltid flexibel och anpassningsbar när behov för ändringar uppstår.

Designen resulterar i tydliga och lättlästa installationsunderlag som utsedd installatör kan bygga systemet efter.

Installation

Vi samarbetar med olika entreprenörer över hela landet som har god skicklighet och lång erfarenhet av att installera inomhus radiosystem (DAS).

Utsedd installatör följer underlagen och håller kontakt med vår designer och projektledare för att säkra och hantera de eventuella justeringar som kan behövas på ett korrekt och hållbart sätt.

Installatören säkerställer god prestanda gällande VSWR och PIM genom mätning samt erfarenhet av hur och var man monterar komponenterna för att undvika problem, samt gör slutmätning så att värden motsvarar eller överstiger de krav som finns (t.ex. mobiloperatörernas krav för inkoppling).

Installation

Vi samarbetar med olika entreprenörer över hela landet som har god skicklighet och lång erfarenhet av att installera inomhus radiosystem (DAS).

Utsedd installatör följer underlagen och håller kontakt med vår designer och projektledare för att säkra och hantera de eventuella justeringar som kan behövas på ett korrekt och hållbart sätt.

Installatören säkerställer god prestanda gällande VSWR och PIM genom mätning samt erfarenhet av hur och var man monterar komponenterna för att undvika problem, samt gör slutmätning så att värden motsvarar eller överstiger de krav som finns (t.ex. mobiloperatörernas krav för inkoppling).

Connectify AB

Operatörskontakt

Vi hjälper kunden att ta fram avtalsförslag från mobiloperatörerna till den aktuella fastigheten eller projektet. Som kund behöver man inte göra något mer än läsa igenom avtalen och godkänna dessa. Vi sköter koordinering och förmedling av den, eller de, aktuella mobiloperatörsavtal som kund önskar samt att vi ser till att få en teknisk acceptans av operatörerna på föreslagen design och lösning.

Oavsett vilka band (frekvenser) och vilken teknologi (2G, 3G, 4G, 5G) som önskas, så hjälper vi till i dialogen med resp. operatör. Vi har ett nära samarbete med samtliga svenska mobiloperatörer och nätägare – Telia, 3 (Hi3G), N4M (Net4Mobility), Telenor och Tele2. Vi hjälper även våra kunder att följa de tekniska krav som operatörerna ställer på dessa anläggningar.

Connectify AB

Operatörskontakt

Vi hjälper kunden att ta fram avtalsförslag från mobiloperatörerna till den aktuella fastigheten eller projektet. Som kund behöver man inte göra något mer än läsa igenom avtalen och godkänna dessa. Vi sköter koordinering och förmedling av den, eller de, aktuella mobiloperatörsavtal som kund önskar samt att vi ser till att få en teknisk acceptans av operatörerna på föreslagen design och lösning.

Oavsett vilka band (frekvenser) och vilken teknologi (2G, 3G, 4G, 5G) som önskas, så hjälper vi till i dialogen med resp. operatör. Vi har ett nära samarbete med samtliga svenska mobiloperatörer och nätägare – Telia, 3 (Hi3G), N4M (Net4Mobility), Telenor och Tele2. Vi hjälper även våra kunder att följa de tekniska krav som operatörerna ställer på dessa anläggningar.

Connectify AB

Test-/verifiering och täckningsmätning

Efter att mobilnätet blivit komplett installerat och kontrollerat kan operatören koppla in sig och skicka ut sin signal i antennätet. Denna skall då kontrollmätas och verifieras så att designkriterierna i kravspecifikationen möts. Vi genomför en komplett besiktning och mätning samt prestandakontroll av anläggningens funktion. Detta dokumenteras sedan och överlämnas till vår kund tillsammans med övrig slutdokumentation.

Vi använder ett av marknadens bästa specialverktyg för mätningar.

Vi utför även täckningsmätningar i nya och befintliga fastigheter. Detta så att du som fastighetsägare ska kunna få en bra bild av hur mobiltäckningen är i fastigheten. Du som fastighetsägare kan därefter fatta beslut om vad (vilken lösning) och var (vilka ytor) som eventuellt behöver förstärkas med mobiltäckning. Detta är även något som är av största vikt att se över i samband med certifiering av WiredScore för att uppnå de högsta certifieringsnivåerna.

Connectify AB

Test-/verifiering och täckningsmätning

Efter att mobilnätet blivit komplett installerat och kontrollerat kan operatören koppla in sig och skicka ut sin signal i antennätet. Denna skall då kontrollmätas och verifieras så att designkriterierna i kravspecifikationen möts. Vi genomför en komplett besiktning och mätning samt prestandakontroll av anläggningens funktion. Detta dokumenteras sedan och överlämnas till vår kund tillsammans med övrig slutdokumentation. Vi använder ett av marknadens bästa specialverktyg för mätningar.

Vi utför även täckningsmätningar i nya och befintliga fastigheter. Detta så att du som fastighetsägare ska kunna få en bra bild av hur mobiltäckningen är i fastigheten. Du som fastighetsägare kan därefter fatta beslut om vad (vilken lösning) och var (vilka ytor) som eventuellt behöver förstärkas med mobiltäckning.
Detta är även något som är av största vikt att se över i samband med certifiering av WiredScore för att uppnå de högsta certifieringsnivåerna.

Connectify AB

Övriga tjänster

Utöver de moment som behövs för att få en inomhusanläggning för mobiltelefoni på plats från ax till limpa, anpassad efter kundbehov, utför vi även andra tjänster i anslutning till dessa.

 • Strategier: Fastighetsägare med ett större bestånd kan tjäna på att ta fram en övergripande strategi för hur uppkoppling av mobila digitaliseringstjänster skall ske, jämfört med att hantera frågan i varje projekt eller fastighet.
 • Upphandlingsunderlag: Vi hjälper även kunder att ta fram tekniska upphandlingsunderlag som baseras på kundbehov, signalprestanda och operatörernas tekniska krav.
 • Rådgivning: Vi stöttar fastighetsägare eller byggbolag i dialogen med affärspartners i tekniska frågor rörande anläggningar för inomhus mobiltäckning.
 • Mätning: Vi utför täcknings- och signalkvalitetsmätningar, PIM-mätningar, EMF-mätningar samt test- och verifieringsmätningar i nya eller befintliga anläggningar.
 • Felsökning: Dagens radiomiljö är komplex både inomhus och utomhus, med många operatörer, system och frekvensband och ibland fungerar det inte riktigt som tänkt. Vi tar reda på vad som inte fungerar, och varför, i eller i närheten av fastigheten, eller i kombinationen av inomhus/utomhusmiljö.
 • Felavhjälpning: Många fel kan enkelt avhjälpas i dialog med operatörerna, andra kräver byte av komponenter eller ombyggnad. Vi löser felen som uppstår i din anläggning.
Connectify AB

Övriga tjänster

Utöver de moment som behövs för att få en inomhusanläggning för mobiltelefoni på plats från ax till limpa, anpassad efter kundbehov, utför vi även andra tjänster i anslutning till dessa.

 • Strategier: Fastighetsägare med ett större bestånd kan tjäna på att ta fram en övergripande strategi för hur uppkoppling av mobila digitaliseringstjänster skall ske, jämfört med att hantera frågan i varje projekt eller fastighet.
 • Upphandlingsunderlag: Vi hjälper även kunder att ta fram tekniska upphandlingsunderlag som baseras på kundbehov, signalprestanda och operatörernas tekniska krav.
 • Rådgivning: Vi stöttar fastighetsägare eller byggbolag i dialogen med affärspartners i tekniska frågor rörande anläggningar för inomhus mobiltäckning.
 • Mätning: Vi utför täcknings- och signalkvalitetsmätningar, PIM-mätningar, EMF-mätningar samt test- och verifieringsmätningar i nya eller befintliga anläggningar.
 • Felsökning: Dagens radiomiljö är komplex både inomhus och utomhus, med många operatörer, system och frekvensband och ibland fungerar det inte riktigt som tänkt. Vi tar reda på vad som inte fungerar, och varför, i eller i närheten av fastigheten, eller i kombinationen av inomhus/utomhusmiljö.
 • Felavhjälpning: Många fel kan enkelt avhjälpas i dialog med operatörerna, andra kräver byte av komponenter eller ombyggnad. Vi löser felen som uppstår i din anläggning.